Header AD

Ads

LOGISTICS: Hải Quan Hà Nội Đốc Thúc Dịch Vụ Công Trực Tuyến


(duongminhvn.com) - Để chuẩn bị cho kế hoạch triển khai chạy thử và chính thức hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến của ngành Hải quan theo Quyết định 1533/QĐ0TCHQ về việc ban hành Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2016, Cục Hải quan Hà Nội đã lên kế hoạch triển khai hệ thống và tổ chức tập huấn cho công chức và doanh nghiệp sử dụng phần mềm và quy trình thực hiện.
Theo kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến, năm 2016 triển khai tối thiểu mức độ 3 cho 46 thủ tục hành chính (có 41 thủ tục thực hiện thông qua hệ thống cung cấp dịch vụ công trực tuyến, 5 thủ tục thực hiện bằng hệ thống khác); năm 2017, ngành Hải quan sẽ triển khai tối thiểu mức độ 3 cho 49 thủ tục hành chính còn lại.
Ngày 1-1-2017, theo kế hoạch của Tổng cục Hải quan, hệ thống dịch vụ công trực tuyến sẽ được triển khai thử nghiệm; đến ngày 2-2-2017, triển khai vận hành chính thức hệ thống.
Để chuẩn bị triển khai theo đúng kế hoạch, tại Cục Hải quan Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng nguồn nhân lực, tổ chức đào tạo, tập huấn cho người thực hiện dịch vụ công trực tuyến.; đồng thời tuyên truyền cho các doanh nghiệp về kế hoạch triển khai, danh sách dịch vụ công trực tuyến và danh sách CBCC làm đầu mối hướng dẫn doanh nghiệp.
Cụ thể, ngày 2-12 vừa qua, kế hoạch triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến đã được phổ biến và hướng dẫn tới các CBCC của các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục Hải quan Hà Nội. Tiếp đến, trong tháng 12, Cục Hải quan Hà Nội cũng đã dự kiến lịch tập huấn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu trên địa bàn để hướng dẫn tham gia chạy thử hệ thống dịch vụ công trực tuyến đối với một số thủ tục hành chính cấp Cục, cấp chi cục.
Hiện nay có 168 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, trong đó, có 73 thủ tục đang triển khai mức độ 3 và 4; 95 thủ tục triển khai mức độ 1 và 2. 
Theo báo Hải Quan.
DUONG MINH LOGISTICS
Địa chỉ: 59 Trần Đình Xu,phường Cầu Kho, quận 1
Điện thoại: (08) 3837 1177
Email: hoa@duongminhvn.com

                            


LOGISTICS: Hải Quan Hà Nội Đốc Thúc Dịch Vụ Công Trực Tuyến LOGISTICS: Hải Quan Hà Nội Đốc Thúc Dịch Vụ Công Trực Tuyến Reviewed by Unknown on 00:03 Rating: 5

Không có nhận xét nào

Post AD

Ads