Header AD

Ads

THỦ TỤC HẢI QUAN: Hàng Thay Đổi Mục Đích Sử Dụng Phải Nộp Đủ Thuế Trước Khi Khấu Trừ Thuế


(duongminhvn.com) - Trước vướng mắc của DN về việc có được hoàn lại phần thuế đã nộp khi không thanh lý tài sản mà để lại cho chi nhánh của Công ty mẹ, Tổng cục Hải quan cho biết, trường hợp hàng hóa của DN đã thay đổi mục đích sử dụng thì DN phải nộp đủ thuế NK và thuế GTGT và sẽ được kê khai, khấu trừ thuế GTGT khâu NK đã nộp với cơ quan thuế nội địa.

DN làm thủ tục NK máy trộn N2007 để phục vụ sản xuất cho hàng thức ăn chăn nuôi nhưng đến năm 2013 DN có đầu tư dây chuyền mới và hệ thống máy móc thiết bị cũ không còn phù hợp nên đã xin thanh lý và hoàn thành nộp lại thuế NK, thuế GTGT cho lô hàng này (do đây là hàng NK được ưu đãi về thuế NK và thuế GTGT). Tuy nhiên, năm 2015, Công ty mẹ có dự án đầu tư mới cần sử dụng đến máy trộn cũ của chi nhánh, dự án này cũng thuộc đối tượng được ưu đãi đầu tư miễn thuế cho hàng NK về sản xuất.
Do đó, DN đang lúng túng bởi, có được xin hoàn lại phần thuế đã nộp khi không thanh lý tài sản mà để lại chuyển cho chi nhánh cũng ưu đãi đầu tư và trong nội bộ công ty (chi nhánh cùng hạch toán phụ thuộc công ty mẹ)?
Trả lời vấn đề này, theo Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ thì: Đối với hàng hóa XNK thuộc đối tượng không chịu thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế GTGT, thuế Bảo vệ môi trường hoặc miễn thuế, xét miễn thuế XK, thuế NK hoặc áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan và đã được giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó có thay đổi về đối tượng không chịu thuế hoặc mục đích được miễn thuế, xét miễn thuế; áp dụng thuế suất theo hạn ngạch thuế quan; hàng hóa là nguyên liệu, vật tư NK để gia công, sản xuất hàng hóa XK và hàng hóa tạm nhập – tái xuất đã giải phóng hàng hoặc thông quan nhưng sau đó chuyển mục đích sử dụng chuyển tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới. Chính sách quản lý hàng hóa XK, NK; chính sách thuế đối với hàng hóa XNK thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới trừ trường hợp đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý hàng hóa XK tại thời điểm đăng ký tờ khai ban đầu.
Cũng theo Tổng cục Hải quan, căn cứ quy định tại Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì hàng hóa thuộc diện không chịu thuế GTGT khâu NK theo quy định tại Điều này nếu thay đổi mục đích sử dụng phải kê khai, nộp thuế GTGT khâu NK theo quy định với cơ quan Hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan.
Tổng cục Hải quan nhấn mạnh, trường hợp hàng hóa của DN đã thay đổi mục đích sử dụng (thanh lý hàng hóa) thì DN phải nộp đủ thuế NK, thuế GTGT và sẽ được kê khai, khấu trừ thuế GTGT khâu NK đã nộp với cơ quan thuế nội địa.

Theo baohaiquan.vn

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ DƯƠNG MINH
Địa chỉ: 59 Trần Đình Xu,phường Cầu Kho, quận 1
Điện thoại: (08) 3837 1177
Email: hoa@duongminhvn.com


                            
THỦ TỤC HẢI QUAN: Hàng Thay Đổi Mục Đích Sử Dụng Phải Nộp Đủ Thuế Trước Khi Khấu Trừ Thuế THỦ TỤC HẢI QUAN: Hàng Thay Đổi Mục Đích Sử Dụng Phải Nộp Đủ Thuế Trước Khi Khấu Trừ Thuế Reviewed by Unknown on 21:11 Rating: 5

Không có nhận xét nào

Post AD

Ads